Mapa witryny

   Strona główna

Dawne Laliny
Historia Lalin
Życie społeczno-kultur.
Życie gospodarcze
Podział wsi na kolonie

Historie kolonii i ogrodów

Kol.01 Łod., Kow.,Grzeg.
Kol.02 Soćko,Wójcik, Jarzębski.
Kol.03 Gajown.,Sandomie.
Kol.04 Łodyga,Belkiewi.
Kol.06 Pazura
Kol.07 Pęœko
Kol.08 Pazura,Gajowni.
Kol.09 Œluz.,Œwišt.,Łod.
Kol.10 Sabak(Grzegorza)
Kol.11 Sabak(Domaziaki)
Kol.12 Œluz.Łod.Sabak
Kol.13 Sabak(Karolaki)
Kol.14 Paz.Grud.Nowak
Kol.15 Kowalski,Polak
Kol.16 Sabak,Łodyga
Kol.17 Sabak(Franciszekowe)
Kol.18 Sabak, Œwištek
Kol.19 Sabak, Soćko
Kol.20 Paz.Łuszk. Sab.
Kol.21 Sabak(Piet.Stach)
Kol.22 Kowal,Sab,Malitka
Kol.23 Wiech,Nieprzecki
Kol.24 Kopacz,Rosa
Kol.25 Sykuła,Mucha,Sitek
Kol.26 Pęœko,Reda,Œwišk
Kol.27 Sab,Soćko,Nurzy.
Kol.28 Gajownicz,Gaładyk
Kol.29 Gaład,Reda,Dziug
Kol.30 Kwiat,Goł,Luty,Re.
Kol.31 Sabak(Sabaczki)
Kol.32 Rogowski(Kresy)
Kol.33 Sab,Gasek,Rechn.
Kol.34 Kwiatkowski,Reda
Kol.35 Kaczorek,Œwiecz.
Kol.36 Smyk,Œwišt,Wišc
Ogr.01,2 Płatki
Ogr.03 Soćko
Ogr.04 Sabak
Ogr.05 Rechnio
Ogr.06 Łod,Szaniawski
Ogr.07 Zboina,Gajown.
Ogr.08 Okrzeja,Baran
Ogr.09 Osiak,Belkiew
Ogr.10 Soćko,Bog,Œwišt

Zarys historii wsi
Chłopi w Polsce
Rolnictwo w Polsce
Zabudowa wsi

Zajęcia na wsi
Ekonomika ziemiańska VII w.
Domowe zajęcia
Uprawy roœlin i narzędzia
Zbiory upraw i narzędzia
Uprawiane roœliny
Hodowla zwierzšt
Pszczelarstwo
Przetwórstwo zbóż i okopowych
Przetwórstwo lnu, konopi i wełny
Przetwórstwo mleka
Przetwórstwo owoców, warzyw i mięsa
Obróbka drewna
Kołodziejstwo, kowalstwo, rymarstwo
Szewstwo, krawiectwo, dziewiarstwo
Inne rzemiosła

Genealogia rodzin

Strona ogólna rodzin
Archiwum parafii Latowicz
Historia nazwisk

Historie rodzin
Belkowicz, Belkiewicz
Bieńko
Bogusz Grzegorz
Bogusz Łukasz
Bogusz Marek
Brauła
Dołęgowski, Gołędowski
Dusiński, Duszyński
Dynek, Pieniak, Plichta, Urbanek, Ziayka, Zboyna
Gajowniczek Kilian
Gajowniczek Stefan
Gajowniczek Szymon
Gajowniczek Tomasz i Bartł
Gaładyk
Garbowski
Gielo, Gelo
Goska
Grudzień, Nowak
Jaranowski
Jarzębski
Jesień
Kaczorek, Kaczorowski
Kopacz,Rosa
Kosut
Kowalski, Polak, Malitka
Krzeski, Krzewski
Kwiatkowski
Łodyga Baltazar
Łodyga Bartłomiej
Łodyga Marcin
Łuckiewicz, Łuszkiewicz
Makowski
Maleta, Rogala
Małecki
Nieprzecki
Okrzeja
Oszkiel
Oszkiel Jan
Pazura Adam iLaurenty
Pazura Jakub
Pazura Paweł i Andrzej
Pęœko
Płatek
Prus
Rechnio
Reda
Rogowski
Roszkiewicz, Banaszkiewicz, Gilowski
Roszkiewicz Jan
Sabak Jan
Sabak Szczepan
Sabak Franciszek
Sabak Józef
Sabak Józef
Sabak Henryk
Sabak Kazimierz
Sabak Marian
Sabak Jan
Sabak Stanisław
Sabak Hiacynt
Sabak Wojciech
Sabak Franciszek
Sabak Maciej
Sandomierski
Skorupa
Œluzek
Smykiewicz
Soćko
Stosio
Œwištek Andrzej
Œwištek Michał
Œwištek Walenty
Œwieczka
Sykuła, Mucha, Sitek
Szaniawski, Sianiawski
Wiechetek
Wójcik
Wronowski, Wronoski
Zajm, Zajma
 


Zwyczaje , obrzędy i wierzenia
Zarys historii wierzeń
Wierzenia starosłowiańskie.
Obrzędy roku koœcielnego.
Doroczne wierzenia i obrzędy wsi
Opis obrzędów weselnych XIX wieku.
Przyœpiewki i pieœni do obrzędów weselnych XIX w.
Obrzędy i przyœpiewki weselne XX w.
Pieœni towarzyskie i biesiadne.
Obrzędy pogrzebowe
Dawne przysłowiaKrótkie historie okolicznych parafii
Latowicz
Borowie Parysów
Seroczyn
Stoczek Łukowski
Wielgolas

Albumy

Wieœ w malarstwie
Malarstwo polskie 1
Malarstwo polskie 2
Malarstwo œwiatowe 1
Malarstwo œwiatowe 2
Malarstwo œwiatowe 3

Albumy ogólne
Zdjęcia Grupowe
Zespół Lalinianki
Wiejskie zajęcia
Szkoła podstawowa
Szkoła Przysp. Rolni.

Albumy rodzin
Baranek i Gasek
Belkiewicz i Łodyga
Kaczorek i Brawuski
Oszkiel i Bieńko
Pazura Antoni
Pazura Grzegorz
Pazura Teofil
Płatek
Roszkiewicz Jan
Roszkiewicz Stanisisław
Sabak Dominik
Sabak i Łuszkiewicz
Sabok Marcin

Pozostałe strony
Miary i wagi
Biskupiak w Siedlcach

Pozdrowienia i życzenia

Powrót do strony głównej